Dansk cembalo

Læs om de forskellige instrumenter jeg tilbyder:
italiensk cembalo, flamsk cembalo, fransk cembalo, dansk cembalo og lille clavichord.

Et dansk cembalo efter Moritz Moshack, København 1770

Det eneste bevarede danskbyggede cembalo. Moritz Moschack, København 1770

Nu er der i så mange år blevet tilbudt instrumenter efter mange forskellige traditioner, men aldrig danske. Jeg har studeret det eneste danskbyggede cembalo. Det findes på Reventlow-Museet Pederstrup på Lolland, hvor jeg gennem flere år har vedligeholdt og restaureret instrumentet. Jeg kender det derfor særdeles godt. Det er bygget af Moritz Georg Moshack i København i 1770. Umiddelbart ligner det et nordtysk instrument, men faktisk har det flere træk som man også finder hos de svenske og midttyske instrumenter. I alle tilfælde er det dansk og et forbløffende godt instrument som det er værd at bruge som forbillede. Originalen er et stort etmanuals instrument med 2 x 8′, lut og et omfang på F’-f”’. Jeg kan også tilbyde det som et tomanuals instrument.

Læs mere om Moshack cembaloet under Artikler.

Se billedserie fra min konstruktion af et cembalo efter Moshack her.

Specifikationer efter Moshack 1770,
– omfang: F’-f”’
– 2 x 8′ (+ 1 x 4 ved to manualer), jernbestrenget, lut
– transponerering a’ = 415 og 440
– dimensioner: 235cm langt (245cm ved to manualer)
– traditionel dekoration og klangbundsbemaling
– rokokostel

Se filmen om min version af Moshack cembaloet. Musik ved Gilbert Martinez.

Da instrumentet deler flere konstruktionsmæssige detaljer med instrumenter som byggeren Gräbner anvendte (Schloss Pillnitz og GNM Nürnberg), giver det mening at tilbyde det med Gräbners dybere omfang. Det giver et instrument med en bas, som rækker langt ned i 16′ registret, men uden at få ulemperne og den begrænsede brug man har af et egentlig 16′ register.

Specifikation: (to manualer) efter Moshack og Gräbner
– omfang: DD-d”’ kan stemmes CC,DD-d”’
– 2 x 8′ + 1 x 4
– transponering 415/440
– dimensioner 270cm langt
– traditionel dekoration
– barok- eller rokokostel