Clavichord

Læs om de forskellige instrumenter jeg tilbyder:
italiensk cembalo, flamsk cembalo, fransk cembalo, dansk cembalo og lille clavichord.

Clavichordet har den simpleste mekanik af alle tasteinstrumenter, men er måske det mest udfordrende at spille på.

Gilbert Martinez spiller på clavichord under hvælvet, hvor englen spiller på clavichord (Møgeltønder kirke, kalkmaleri c.1550)

Clavichord efter tysk forbillede c. 1700
Jeg tilbyder at bygge et instrument efter et lille tysk clavichord fra omkring 1700. Omfanget er kun C/E (se kort oktav) – c”’ (45 taster), men til gengæld vejer instrumentet ikke mere end 9 kg og kan derfor tages med overalt, fx som et lille øveinstrument for organister. Instrumentet er tripelbundet, hvilket vil sige at op til tre taster deler samme streng. I praksis betyder det, at en del små og store sekunder i flere tilfælde ikke kan spilles samtidigt, hvilket kan give udfordringer for en del musik. Instrumentet er stemt i a’=492 Hz. Dimensioner(længde x bredde x højde): 99 x 29 x 10cm. Mange overraskes af den charme og de muligheder dette minimale instrument tilbyder.

Clavichord efter svensk forbillede (Wåhlström 1732 eller 1752)
Wåhlström arbejdede i Sverige og byggede instrumenter i tysk stil. Dette clavichord er et lidt større instrument end det ovenfor, og således bredt anvendeligt fx som øveinstrument for organister. Det er kun dobbeltbundet og har omfanget C-c”’ (eller d”’) og stemmes i normal tonehøjde (a’ = 440 Hz). Dimensioner(længde x bredde x højde): 114 x 34 x 12cm.

Jeg tilbyder også at bygge et større ubundet clavichord efter Hubert eller Hass.
Omfang: C-f”’