Cembalobygger Erik Kristiansen
født 1965, cand. mag. lingvistik og datalogi.

Har altid interesseret sig for cembalobygning og cembalomusik. Byggede sit første cembalo da han var 19 år. Har siden studeret cembali i samlinger i Danmark, Sverige, Norge, England, Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Portugal og Spanien.

Som følge af efterspørgsel på renovering af cembali fra musikinstitutioner og cembalister har han nu nedsat sig som cembalobygger og tilbyder nu også nybyggede instrumenter efter historiske forbilleder.

"Et godt cembalo skal synge og have et let, men klart defineret anslag"

Det sidste er et spørgsmål om mekanik. Bygger man efter historiske principper og kan man fornemme, hvornår anslaget er rigtigt kan mange vanskelige tastaturer bringes til at fungere godt. At få et cembalo til at synge er dels et spørgsmål om klangbundens konstruktion og instrumentets design, dels at finde frem til den rette balance mellem intonering og instrumentets resonans.

At skabe et godt instrument bliver for mig, et spørgsmål om at studere forbillederne grundigt. Prøve at finde frem til, hvad der ligger bag - og finde den bedst mulige møde at genskabe det, med den viden vi har i dag. Jeg ser dermed ikke nogen pointe i at bevidstløse kopier, men prøver at finde inspiration i forbilleder, der kan anvendes af en moderne cembalist med færrest mulige større ændringer. Det er oftest et spørgsmål om omfang. Jeg foretrækker at beholde den originale kasses dimensioner og vælger derfor forbilleder der kan bygges med passende omfang uden at ændre dimensioneringen væsentligt.

Sidst - men ikke mindst - er en elegant dekoration en vigtig del af det indtryk instrumentet giver publikum og en del af den daglige glæde ved at eje et cembalo.

Jeg har renoveret en del instrumenter og har gode erfaringer med at "forvandle" vanskelige instrumenter til gode instrumenter.

Med venlig hilsen
Erik Kristiansen
Tingsted præstegård
4800 Nykøbing F.
tlf. 20 45 17 76
email: cembalo (at) mail . dk