Dansk cembalo

Læs om de forskellige instrumenter jeg tilbyder:
italiensk cembalo, flamsk cembalo, fransk cembalo, dansk cembalo og lille clavichord.

Et dansk cembalo efter Moritz Moshack

Det eneste bevarede danskbyggede cembalo. Moritz Moschack, København 1770

Nu er der i så mange år blevet tilbudt instrumenter efter mange forskellige traditioner, men aldrig danske. Jeg har studeret det eneste danskbyggede cembalo. Det findes på Reventlow-Museet Pederstrup på Lolland, hvor jeg gennem flere år har vedligeholdt og restaureret instrumentet. Jeg kender det derfor særdeles godt. Det er bygget af Moritz Georg Moshack i København i 1770. Umiddelbart ligner det et nordtysk instrument, men faktisk har det flere træk som man også finder hos de svenske og midttyske instrumenter. I alle tilfælde er det dansk og et forbløffende godt instrument som det er værd at bruge som forbillede. Originalen er et stort etmanuals instrument med 2 x 8′, lut og et omfang på F’-f”’. Jeg kan tilbyde det som et tomanuals instrument.

Læs mere om Moshack cembaloet under Artikler.

Specifikationer:
– omfang: F’-f”’
– 2 x 8′ (+ 1 x 4 ved to manualer), jernbestrenget, lut
– transponerering a’ = 392, 415 og 440
– dimensioner: 235cm langt (250cm ved to manualer)
– traditionel dekoration og klangbundsbemaling
– rokokostel