Artikler

Nedenfor findes foredrag, artikler og manuskripter om cembaloinstrumenter, som jeg har skrevet.

Foredrag om cembaloets bygningshistorie afholdt på Hindsgavl Musikfestival (2019) og i en engelssproget version ved Nordic Piano Conference, Roskilde (2014)
Kristiansen, Erik (2019)
Cembalobygning fra 15. til 18. årh.
Hindsgavl Musikfestival, 10. juli 2019

Artikel om det eneste danskbyggede cembalo, der endnu er bevaret. Instrumentet står i dag på Pederstrup på Lolland.
Kristiansen, Erik (2017)
Et cembalo af Moritz Georg Moshack
Kalejdoskop 2017:1, Museum Lolland-Falster, 8pp.

Forskningsartikel om cembaloet af Moritz Moshack 1770. Artiklen forsøger, ud fra undersøgelse af instrumentet, at sandsynliggøre, at Moshack cembaloet snarere er inspireret af byggere i Stockholm end Hamborg.
Kristiansen, Erik (2015)
Et cembalo af Moshack på Pederstrup
Lolland-Falsters Historiske Samfund 2015 (H.Pfeffer, red.), pp.104-125.