Galleri

Her viser jeg billeder fra et udvalg af mine forskellige projekter.

Du kan klikke på de enkelte billeder og læse om arbejdet

 


Nybygning af cembalo efter Moshack 1770

Som bestillingsopgave har jeg designet min version af et cembalo efter det eneste historiske danske cembalo, bygget af Moritz Georg Moshack i København 1770. Det står i dag på Pederstrup herregård, som er en del af Museum Lolland-Falster, hvor jeg tidligere var formidlingschef. Jeg havde dermed rig mulighed for at undersøge instrumentet nærmere. Det originale instrument er et stort etmanuals cembalo med omfanget F’-f”’, 2 x 8′ og lut. Du kan læse om min undersøgelse af originalen her. Min version blev udvidet til en tomanuals udgave, som Moshack ville have bygget det – håber jeg. Der er 2 x 8′ og 4′ samt lut. Kassen har samme bredde, men er forlænget lidt og gjort et par centimetre højere, og jeg har forsøgt at holde fast i Moshacks elegante linje. Designet af de to manualer samt udlægget til 4′ kommer fra et instrument af Broman ca. 1750-60, som har nøjagtigt det samme udlæg af 8′-strengene. Desværre er det ikke restaureret og det vides ikke hvordan det er konstrueret indvendigt. Inspiration til klangbunden kommer derfor fra Silbermann 1740, som Moshack også kan have været inspireret af. Det har været en kæmpe opgave, at designe et fornuftigt bud på et sådant instrument, men resultatet er et instrument med mange overraskende ressourcer og en skøn klang.
Min version af Moshack mangler at få lavet låget og stellet, samt færdiggjort den ydre bemaling. Nedenstående fotos viser en del af konstruktionen.

 

Klik på de enkelte billeder og læs om konstruktionen.


Reparation og bemaling af klangbund

Dette fine instrument af de britiske byggere, Derek Adlam og Richard Burnett har været brugt til adskillige indspilninger og hundredvis af koncerter med bl.a. Trevor Pinnock. Instrumentet er bygget i 1974 efter flamsk forbillede, dvs efter et af Ruckers familiens instrumenter. Det er bygget som en senere udvidelse (ca. 1700) af et typisk etmanuals Ruckers og beregnet på continuobrug med et forholdsvis højt stel, således at cembalisten kunne stå op og spille, samtidig med at han dirigerede orkestret. Man kan sagtens forestille sig at Handel fx har haft et sådant instrument ved opførelse af Messias. Den nuværende ejer ønsker på den ene side at bevare sporene efter den moderne cembalohistories slid, på den anden side trænger det gevaldigt til at blive renoveret. Der er slemme revner i klangbunden og lige lovlig mange skrammer, afskalninger, flækkede hjørner osv. Og så er klangbunden helt udekoreret. På Ruckers tid ville det være utænkeligt. I dag er det meget almindeligt, men på dette instrument ser det tomt ud. Så opgaven bestod for mig i, at reparere klangbunden og kassen, male en ny dekoration i Ruckers stil og strenge instrumentet op påny. Cembaloet har 2 x 8′ + lut og omfanget G’A’B’C-d”’ (kort oktav med splittede tangenter i bassen – 54 taster), a’ = 415hz.

 

Klik på de enkelte billeder og læs om konstruktionen.


Lågmaleri til clavichord

Til dette clavichord har jeg malet et billede efter den flamske maler Aelbert Cuyp (1620-91). Kunden ønskede et flamsk maleri i låget på sit clavichord og gav mig to valgmuligheder. Jeg valgte dette billede som forlæg for maleriet, da originalen er nogenlunde samme størrelse og det kan tilpasses til det delte lågs brede proportion ved at skære en del af himmelen væk. Billedet forestiller en stille dag på floden Maas med kirken i Dordrecht i baggrunden. Det er malet i 1645-46 og findes i dag på Getty Museum, Los Angeles. Det er signeret “Ae Cuyp” på et stykke drivtømmer i forgrunden. Cuyp har fanget roen, den store himmel og det daglige liv i sit billede. Han er meget omhyggelig og må have anvendt ganske fine pensler (og lang tid) til at male de mange detaljer med. Jeg har anvendt oliefarver fra Sennelier, der er ganske mættede og meget lækre. Cuyp har ikke brugt ret mange forskellige pigmenter og har sikkert blandet farverne selv. Jeg kunne – efter at have eksperimenteret – klare mig med ganske få farver: napoligul, brændt umbra, ultramarin, hvid og sort samt lidt rødt, hvilket Cuyp også kan have anvendt. Cuyps brune farver er kolde, mens de lyse farver er varme. Det var nødvendigt at blande sort i farverne for at nedtone den klare mættede kvalitet som Sennelier producerer, i modsætning til Cuyps noget urene pigmenter. Det er dog svært, at fange farverne i Cuyps billede, da jeg ikke ved om mit print gengiver farverne korrekt – og ikke engang ved om farverne overhovedet er originale eller dækket af et gulnet lag fernis. Museet har desværre ikke svaret på mit spørgsmål om farverne er originale, så jeg har valgt paletten af farver ud fra min forståelse af Cuyp (efter at have eksperimenteret i hans stil) og andre flamske kunstnere som jeg tidligere har kopieret (van Goyen og Vermeer), og naturligvis alle de flamske billeder, jeg har oplevet på museer. Resultatet er et lidt klarere billede, da jeg antager at gulningen til dels skyldes en gulnet fernis, da alle farverne har dette præg. En mulighed var selvfølgelig at fernisere billedet med en lak tilsat gulligt pigment, men sammen med kunden valgte vi at fastholde de klare farver, som vi også tror, at billedet havde på Cuyps tid.

 

Klik på de enkelte billeder og læs om konstruktionen.


Ny dekoration til fransk cembalo efter Blanchet af Dowd 1982

Dette meget fine instrument af Dowd havde gennem sin levetid fået mange skrammer og afslag i dekorationen. Desuden havde en udskiftning af nagler bevirket at nodestativet og låget var blevet beskadiget. Billedserien viser forvandlingen fra grøn sprøjtemaling til håndmalet sort og rød lak. Instrumentet blev også omintoneret og fremstår nu som et cembalo i 1760- og 1770ernes Paris.

 

Klik på de enkelte billeder og læs om konstruktionen.


Nye strenge til cembalo efter Zell af Kramer 2009


Et del af mit almindelige arbejde som cembalobygger er at skifte strenge på instrumenterne. Der er flere årsager til at et skift af strenge er ønskeligt. Metallet i strengene ændrer sig over tid og nye strenge giver instrumentet nyt liv. I mange tilfælde er instrumenterne – efter min opfattelse – heller ikke strenget korrekt op. Det ses ved forskellige problemer, fx at visse strenge springer hyppigt, er skiftet forkert eller at klangen i instrumentet er unødige skarp eller slap. Der er også kvalitetsforskelle i strenge. Jeg anvender de bedste strenge efter historisk forbillede som jeg kan få. Dette instrument havde fået flere reparationer af strengene, så nu var det tid at nulstille det og få tre sæt nye strenge, nye lutdæmpere samt et generelt eftersyn og kraftigere intonation. Instrumentet er bygget i tysk stil efter Zell 1728. Det er et stort instrument på 2,5m med fuldt omfang og transponering til både a’=392, a’=415 og a’=440 (med tab af f”’).