Lille clavichord

Læs om de forskellige instrumenter jeg tilbyder:
italiensk cembalo, flamsk cembalo, fransk cembalo, dansk cembalo og lille clavichord.

Clavichordet har den simpleste mekanik af alle tasteinstrumenter, men er måske det mest udfordrende at spille på.

Clavichord efter tysk forbillede. Dæmperfilten er ved at blive flettet mellem strengene

Jeg tilbyder at bygge et instrument efter et lille tysk clavichord fra omkring 1700. Omfanget er kun C/E (kort oktav) – c”’ (45 taster), men til gengæld vejer instrumentet ikke mere end 9 kg og kan derfor tages med overalt, fx som et lille øveinstrument for organister. Instrumentet er tripelbundet, hvilket vil sige at op til tre taster deler samme streng. I praksis betyder det, at en del små og store sekunder ikke kan spilles samtidigt. Instrumentet er stemt i a’=492 Hz.

Mange overraskes af den charme og de muligheder dette minimale instrument tilbyder.

Jeg tilbyder også at bygge et ubundet clavichord med større omfang.